БЕСІДА "ПРО ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ"

Вчитель: Загальним правам людини присвячено другий пункт Статуту ООН, одразу після пункту про лиха війн. Нагадаємо, що після закінчення Другої світової війни, 24 жовтня 1945 року, для підтримки миру було створено Організацію Об'єднаних Націй. Її Статут підписала 51 держава, зокрема й Україна.

Діти, якою була мета створення ООН?

Учні відповідають:

  підтримання миру у всьому світі;

  розвивати дружні стосунки між державами;

діяти спільно, щоб допомогти бідним жити краще, ліквідувати негра­мотність у суспільстві, попереджувати завдання збитків довкіллю;

  заохочувати повагу прав і свобод людей;

  усі країни — члени ООН рівноправні;

  усі країни-члени повинні дотримуватись Статуту ООН;

держави повинні врегульовувати неузгодженості мирними шляхами;

  ООН не втручається у внутрішні справи країн.

Вчитель: Ще в 1948 році ООН проголосила Загальну Декларацію прав людини. У цій Декларації передбачено, що права людини є основою свободи, справедливості і миру. Але декілька пакетів, що містять у собі основні елементи Декларації, були підписані у 60-ті роки і набули чинності 1976 року, коли більшість країн їх ратифікувало. У Декларації передбачено, що всі люди народжуються вільними і рівними у своїх правах і що не можна їх піддавати дискримінації через національну, етнічну, релігійну, расову ознаки, а також через стать, політичні переконання. Діти, які ви знаєте права людини?

Учні класу називають права людини:

  свобода від рабства;

  свобода від катування;

рівний захист закону, свобода від неправочинного арешту і право на справедливий суд;

  свобода думок, переконань, віросповідання;

  свобода слова;

  право на освіту;

  право на належний рівень життя, враховуючи добре здоров'я, житло і достатнє харчування.

Вчитель: Але у світі існують різні проблеми, де порушуються права громадян. Це проблема голоду, безробіття, дискримінації, СНІДу, наркоманії тощо.

Вчитель: Конституцією України визначено, що найвищою соціальною цінністю є людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека. У статті 27 Основного Закону України визначено: "Кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави — захищати життя людини".

Минає 13 років від дня прийняття Генеральною Асамблеєю ООН Конвенції про права дитини. Це найдосконаліший міжнародний документ, що захищає права дитини. А коли Україна стала незалежною, то Конвенція про права дитини набула чинності і в нашій державі. Діти, які маєте права згідно з Конвенцією?

Учні перечислюють права:

ü всі діти мають право на любов і піклування;

ü всі діти є рівні у правах;

ü жодна дитина не може бути примусово залучена до праці;

ü жодна дитина не повинна бути скривджена і зневажена;

ü жодна дитина не повинна бути об'єктом сексуальних домагань;

ü жодна дитина не повинна бути жертвою насильства або війни;

ü всі діти мають право на медичну допомогу;

ü всі діти мають право на повноцінне харчування;

ü всі діти мають право на освіту;

ü діти мають право вільно висловлювати свої погляди;

ü всі діти мають право на відпочинок і дозвілля;

ü діти мають право на свободу совісті, думки і релігії;

ü діти мають право на вільне спілкування;

ü діти мають право на інформацію;

ü особлива турбота дітям-інвалідам;

ü особлива турбота дітям, що перебувають у конфлікті з законом;

ü особлива турбота дітям-біженцям;

ü особлива турбота дітям без сімей.

Вчитель: Кожна країна має свій документ — це Конституція. Отже, зараз ми розглянемо деякі статті Конституції, щоб дізнатися про права дитини.

(У кожного на столі — Конституція України, діти зіставляють, що спільного у Конвенції ООН і Конституції).

Вчитель: Щойно ви дізналися про важливі документи і познайомилися зі своїми найважливішими правами. Ці права ви мусите знати, щоб себе захистити від несправедливості.

Вчитель: Діти, ви користуєтесь правами, але кожен з вас мусить пам'ятати і про свої обов'язки. Держава виділяє кошти на навчання, на вас покладається обов'язок систематично та глибоко оволодівати знаннями та вміннями. Отже, сумлінне навчання — це не лише вимога вчителя, а й ваш обов'язок перед державою. Ви повинні дотримуватись правил поведінки як під час уроку, так і на перерві, бути акуратними і охайними, стежити за своїм зовнішнім виглядом. Цього від вас вимагають не лише вчителі, а й батьки. У статті 51 Конституції говориться про те, що батьки повинні виховувати дитину до повноліття, дбати про її здоров'я, матеріальне забезпечення та навчання, готувати до самостійного життя. Але який обов'язок мають діти перед батьками?

Учень: Швидко плине час,і прийде та хвилина, коли наші батьки стануть старими, немічними. А ми будемо самостійними, дорослими, перспек­тивними. І тоді їм потрібна наша підтримка, допомога, пошана. Це наш обов'язок перед батьками.