Статут школи

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Структура та органи управління закладу освіту

Кадровий склад педагогічних працівників

Кадровий склад техпрацівників

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб,які навчаються у закладі освіти

Наявність вакантних посад

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Результати моніторингової контрольної роботи

Річний звіт

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Робочий навчальний план

Кошторис

Мережа факультативів

Зведена відомість

Структура методичної роботи

Витяг з протоколу № 2 засідання педагогічної ради

Педагогічні працівники Ходоровецької Загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів

Перелік підручників для 5-го класу

Перелік підручників для 5-го класу

Перелік підручників для 5-го та 10-го класів

Результат вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 1-го класу

Перелік підручників для 11-го класу

Перелік підручників для 6-го класу

Протокол педагогічної ради